Kuntavaalit

Väsymätön tekijä – lisää liikettä kuntapolitiikkaan
Lahti 💙 sydämen asia
Ennakkoäänestys 26.5. – 8.6. ja vaalipäivä 13.6.

Liity Sallan tiimiin

Hyvinkään Kokoomus ry Hyvinkään varavaltuutettu 2017-2018, Hyvinkään kulttuuri- ja hyvinvointilautakunnan jäsen 2017-2018

LIIKUNTA CV – #liikuntaehdokas
TYÖ
Suomen Taitoluisteluliitto – markkinointi- ja viestintäpäällikkö 2021 –
Suomen Ringetteliitto (Suomen Kaupalopallo- ja Ringetteliitto) – toiminnanjohtaja 2010-2017
Sponsor Service ja Infront Finland (Urheilun suurtapahtumat ja arvokisat) – markkinointikoordinaattori 2000-2005

LUOTTAMUSTOIMET
Hollolan Ringette ry – perustaja, puheenjohtaja 2020 –
Lahti Ringette puheenjohtaja, 2019 –
Kytäjä Golf ry – hallituksen jäsen 2015 – 2018
Hyvinkää Ringette varapuheenjohtaja 2017 – 2018, rahastonhoitaja 2018 – 2019
Freyat seurayhteistyö, puheenjohtaja
Hyvoli ry, hallituksen jäsen
Tuusulan Luistelijat ry, puheenjohtaja

Liityin vuonna 2007 Kokoomusnaisiin, kehittääkseni asuinkuntani elinvoimaisuutta sekä varmistaakseni toimivat olosuhteet ja resurssit liikunnan harrastamiselle, jotta meidän kansanterveydellisesti merkittävää uhkaa liikkumattomuutta saadaan pienennettyä. Olen tehnyt monta vuotta vahvaa vaikutustyötä niin urheiluseuran, järjestöjohtajan kuin ammattiyhdistyksenkin kautta. Vuonna 2017 olin ensimmäistä kertaa ehdolla kuntavaaleissa, kun asuin vielä Hyvinkäällä. Vuonna 2018 muutimme takaisin Lahteen.

Taloudenhallinta osaksi perusopetusta
Säästämisen ja talouden hallinta tulisi olla osa perusopetusta jo alakoulusta lähtien. Lapsen ja nuoren on tärkeä ymmärtää rahankäytön lainalaisuudet, jotta säästämisen kulttuuri pahan päivän varalle ymmärrettäisiin jo varhaisessa vaiheessa. Moni nuori siirtyy asumaan toiselle paikkakunnalle peruskoulun jälkeen, jotta pääsee opiskelemaan haluamaansa ammattia tai erikoistumislinjalle.

Lapsille ja nuorille oikeus kulttuuriin ja taiteeseen
Lastenkulttuuri tulee olla kirjattuna Lahden hyvinvointistrategiaan. Lapsille, nuorille ja lapsiperheille tulee tarjota edullisia kulttuuriin osallistumisen ja harrastamisen mahdollisuuksia. Tarvitsemme Lahteen kokeilukulttuurin ilmapiirin, jotta lapsi tai nuori löytää itselleen sopivan harrastuksen ja heillä tulee olla oikeus itsenäiseen valintaan harrastuksen suhteen.

Elinvoimainen, tapahtumarikas ja yrittäjäystävällinen Lahti
Lahti on merkittävä kulttuuri- ja urheilukaupunki, jossa tapahtumien kerrannaisvaikutukset ulottuvat vahvasti matkailu-, majoitus- ja ravitsemusliiketoimintaa. Meidän tulee varmistaa, että Lahdessa on jatkossakin merkittäviä tapahtumia, jotka vahvistavat paikallista yritystoimintaa.

Lisää harrastamisen mahdollisuuksia
Kehityksen kääntämiseksi liikettä on lisättävä sinne, missä ikäluokat tavoitetaan laajasti: koulupäivän yhteyteen. Lasten ja nuorten liikkumista edistävien Liikkuva koulu ja Liikkuva varhaiskasvatus -ohjelmien toteutusta tulee jatkaa kunnissa. Lahti liikuntakaupunkina tulisi mahdollistaa laajasti eri lajien perustaitojen opetusta ja lajikokeiluja niin varhaiskasvatuksen, koulutoimen, urheiluseurojen kuin kolmannen sektorin toimijoiden avulla.

Hyvinvoiva lahtelainen
Liikunnan tulee näkyä kunnan strategiassa, hyvinvointisuunnitelmassa ja hyvinvointikertomuksessa. Liikuntaneuvonnan palveluketjua tulee vahvistaa, jotta olemme terveysliikunnan edelläkävijä Suomessa. Liikkumattomuuden yhteiskunnalliset kustannukset ovat 3200 – 7500 M€ Kunnan, seurojen ja liikunta-alan toimijoiden keskinäistä vuoropuhelua tulee lisätä mm. erilaisia hankerahoituksia hakiessa.

Etsivä seura- ja nuorisotyö
Kokoomuksen lanseeraama etsivä seuratyö olisi tärkeä lisä etsivän nuorisotyön rinnalle. Tällä hetkellä harrastaminen on laskenut merkittävästi, kun säännöllinen harrastustoiminta on ollut katkolla koronan takia. Jotta nämä lapset ja nuoret tavoitetaan uudestaan, siihen tarvitaan kunnat urheiluseurojen ja kolmannen sektorin toimijoiden tueksi.
Etsivää nuorisotyötä tulee vahvistaa edelleen, jotta saamme mahdollisimman monen nuoren takaisin koulutukseen ja työelämän pariin. Nuorten työpajatoiminnan resurssit on taattava ja sen tulee olla jatkossakin helposti saavutettavissa lähipalveluna.

#LisääLiikettäKuntapolitiikkaan #KuntienPuolustaja #SaaTehdä #SupportYourLocal #lastenkulttuuri

Tavoitteet

Lahtelaisille tasa-arvoinen mahdollisuus hyvään ja kestävään terveydenhuoltoon ilman pelkoa pitkistä odotusajoista.

Käytännönläheisen ja käyttäjäystävällisen terveydenhuollon digitalisaation mahdollistaminen niin asukkaalle kuin terveydenhuollon ammattilaisellekin.

Monipuolisen liikunnan tarjonta riippumatta iästä tai asemasta. Keinoja aktivoida liikunta osaksi omaa elämää sekä vahvistaa Lahtea liikkumisen ja urheilun kaupunkina. Huolehtia liikunnan riittävistä olosuhteista ja vahvistaa luontoliikunnan mahdollisuuksia eri kohderyhmille.

Lahden elinvoimaisuuden ja työllisyyden vahvistaminen lisäämällä ja kehittämällä yrittäjien, yritysten ja oppilaitosten välistä yhteistyötä.

Lassen kotisivuille