Ehdolla Kokoomuksen Naisten Liiton puheenjohtajaksi

Minut tunnetaan nopeista päätöksistä, mutta tätä asia harkitsin pitkään. Minulle oli erityisen tärkeää, että tähän tulee tuki kotoa. Toisaalta halusin myös ottaa tämän haasteen vastaan, koska useat kokoomusnaiset minua tähän pyysivät, enkä halunnut pettää heidän luottamustaan.

Edustajakokous pidetään 13. – 14. marraskuuta Seinäjoella. Äänestykseen on siis 18 päivää. Vaaliteemoja ei tarvinnut paljon pohdiskella, koska olen ollut tiiviisti mukana liiton toiminnassa jo pidemmän aikaa. Ensin toimin Uudenmaan piirin jäsenenä liittohallituksessa ja nyt Hämeen piirin jäsenenä. Lisäksi olen saanut toimia työvaliokunnassa sekä kunta- ja aluevaalityöryhmässä.

Elän ja hengitän yhdistys- ja järjestöelämää sekä tapahtumia. Tekeminen on nopeatempoista, muutosherkkää ja pitkäjänteistä, mutta ihanan palkitsevaa. Jokainen vuosi on omanlaisensa riippuen tapahtumien, vaalien ja kokouksien määrästä.

Vapaaehtoisilla on äärettömän merkittävä rooli poliittisessa toiminnassa, jotta saadaan vaali-, seminaari- ja jäsenhankintatapahtumia toteutettua. Vapaaehtoisten lisäksi operatiivisten toimijoiden työtä tulee tukea riittävästi, jotta he pysyvät mukana toiminnassa pitkäaikaisesti. Tällöin syntyy yhdessä tekemisen kulttuuri kohti yhteisiä päämääriä – leveämmillä hartioilla.

”Suunnitellaan, toteutetaan ja valitaan parhaat käytänteen, jotta toimintamme olisi vakaata ja meitä olisi enemmän vaikuttamassa yhteisten tavoitteidemme saavuttamiseksi. ”

Olen ehdolla liiton puheenjohtajaksi, koska haluan turvata ja kehittää liittomme toimintaedellytyksiä pitkällä aikavälillä yhdessä jäsenistömme kanssa. Pitkäaikaisena Kokoomusnaisten aktiivina sekä järjestöjohtaja kokemuksella pystyn tukemaan vahvasti sekä keskustoimistoa, piirejä että paikallisyhdistyksiä toimintansa kehittämisessä.

Piiritilaisuudet
Helsinki 2.11.
Pirkanmaa 3.11.
Satakunta 4.11.
Savo-Karjala 8.11.
Kaakkois-Suomi 9.11.
Keski-Suomi ja Pohjanmaa 11.11.